You are here: Home Evaluacija

Evaluacija

Šta su edukanti rekli o našoj edukaciji? 

  • „Ceo trening je odlično konceptualizovan – odličan spoj teorije, iskustva i primera iz prakse, uz video sinmke. Meni su veoma bili važni primeri i snimci iz kojih sam videla  kako nešto ne treba raditi, primere mogućih grešaka i načine za njihovo prevazilaženje“.
  • „Veoma koristan vid psihoterapijske edukacije, koja mi je omogućila da budem više u kontaktu sa sobom, da bolje razumem klijenta i pomognem onima kojima sam mislila da  ne mogu pomoći“.
  • „Odlično koncipiran trening i sjajne edukatorke! Pored detaljnog predstavljanja teorijske osnove, na treningu je prikazano mnogo primera iz prakse“.
  • „Odličan trening! Pruža nove uvide i drugačiji pristup u radu sa klijentima. Daje odgovore na mnoga pitanja, koja sebi postavljam u radu sa klijentima“.
  • „Ovo je dobra doedukacija REBT terapeutima. Ovo je deo koji nedostaje REBT-u, a koji daje dublji smisao celokupnoj terapiji sa klijentima“.
  • „Shema trening mi je kao REBT / KBT terapeutu izuzetno produbio razumevanja klijenata, kako u njegovom / njenom trenutnom kontekstu, tako i u kontekstu nastanka problema. Znatno mi je osnažio veštine kao terapeuta i mislim da je ovo najbolji mogući nastavak edukacije i usavršavanja nakon REBT / KBT edukacije“.

Ponosni smo što je 100% edukovanih kolega reklo da bi preporučilo ovaj trening drugim kolegama!