Kartice za psihoterapiju

Kartice za psihoterapiju

Centar za Shema Terapiju Beograd dizajnirao je kartice koje mogu biti veoma korisna dopuna psihoterapijskom radu. Kartice predstavljaju: 10 Bazičnih potreba  18 Ranih maladaptivnih shema  37 Shema modaliteta  Kartice se prodaju u jednom setu (cena je 5000 dinara), ili kao set Bazičnih potreba (2500 dinara) ili kao set sa Shema modalitetima (3500 dinara). Čanovi Udruženja za […]