Zašto je nekim ljudima tako teško da kažu ne?

(Tekst je napisala dr Tijana Mirović, a objavljen je u 45. broju časopisa Pharma Medica)    Nije lako reći ne! Ne, zaista nije lako reći šta mislimo i dati drugima do znanja da nam se nešto ne dopada ili ne radi. Pošto takve situacije čestu budu (bar malo) neprijatne, veliki broj ljudi oseća nalagodu. Većina […]

Šta je dovoljno dobro roditeljstvo?

(Tekst je napisala dr Tijana Mirović, a objavljen je u 45. broju časopisa Pharma Medica)    Nije lako reći ne! Ne, zaista nije lako reći šta mislimo i dati drugima do znanja da nam se nešto ne dopada ili ne radi. Pošto takve situacije čestu budu (bar malo) neprijatne, veliki broj ljudi oseća nalagodu. Većina […]

U DUBINI VAŠE DUŠE

(Tekst je napisala dr Tijana Mirović, a objavljen je u 45. broju časopisa Pharma Medica)    Nije lako reći ne! Ne, zaista nije lako reći šta mislimo i dati drugima do znanja da nam se nešto ne dopada ili ne radi. Pošto takve situacije čestu budu (bar malo) neprijatne, veliki broj ljudi oseća nalagodu. Većina […]