Kartice za psihoterapiju

Centar za Shema Terapiju Beograd dizajnirao je kartice koje mogu biti veoma korisna dopuna psihoterapijskom radu.

Kartice predstavljaju:

10 Bazičnih potreba 

18 Ranih maladaptivnih shema 

37 Shema modaliteta 

Kartice se prodaju u jednom setu (cena je 5000 dinara), ili kao set Bazičnih potreba (2500 dinara) ili kao set sa Shema modalitetima (3500 dinara). Čanovi Udruženja za Shema Terapiju ostvaruju pravo na popust od 20%.

Iako su napravljene za Shema terapeute, kartice mogu da budu od koristi i psihoterapeutima drugih orijentacija.

 • Kartice sa Bazičnim potrebama mogu koristiti svi!
 • Kartice sa Ranim maladaptivnim shemama mogu koristiti psihoterapeuti koji se bave atačmentom ili maladaptivnim kognicijama.
 • Kartice sa Shema modalitetima mogu koristiti psihoterapeuti koji rade sa ego stanjima i mehanizmima odbrane.

Kartice su zabavne i višestruko korisne o čemu svedoči i pozivi kolega iz inostranstva da ih prevedemo i na druge jezike. Kontakt za informacije i narudžbine je schematherapybelgrade@gmail.com


  • 1. Vođstvo i usmeravanje
  • 2. Slobodno ispoljavanje i uvažavanje osećanja i potreba
  • 3. Prihvatanje i pohvala
  • 4. Stabilnost i predvidljivost
  • 5. Sigurnost i zaštita
  • 6. Ljubav, nega i pažnja
  • 7. Autonomija i kompetentnost
  • 8. Jasne i realistične granice
  • 9. Spontanost i igra
  • 10. Empatija (saosećanje i razumevanje)

  • 1. Emocionalna deprivacija
  • 2. Napuštanje – Nestabilnost
  • 3. Nepoverenje – Zlostavljanje
  • 4. Defektnost – Stid
  • 5. Socijalna izolacija – Otuđenost
  • 6. Zavisnost – Nekompetentnost
  • 7. Vulnerabilnost na povredu ili bolest
  • 8. Umreženost – Nerazvijeni Self
  • 9. Neuspeh u postignuću
  • 10. Privilegovanost – Grandioznost
  • 11. Nedovoljna samokontrola i/ili samodisciplina
  • 12. Podređivanje
  • 13. Samožrtvovanje
  • 14. Traženje potvrde i priznanja
  • 15. Negativizam – Pesimizam
  • 16. Emocionalna inhibicija
  • 17. Nepopustljivi standardi- Preterana kritičnost
  • 18. Sklonost ka kažnjavanju

  • 1. Srećno dete
  • 2. Razmaženo dete
  • 3. Besno dete
  • 4. Nedisciplinovano dete
  • 5. Napušteno – usamljeno dete
  • 6. Stidljivo – posramljeno dete
  • 7. Uplašeno dete
  • 8. Iscrpljeno – preopterećno dete
  • 9. Neuspešno dete
  • 10. Zlostavljano dete
  • 11. Popustljivko, Miss Popustljiva
  • 12. Samožrtvujući, Samožrtvujuća
  • 13. Onaj, ona koja se predaje
  • 14. Distancirani zaštitnik
  • 15. Sanjar, Sanjarka
  • 16. Izbegavajući zaštitnik
  • 17. Povučeni, Povučena
  • 18. Besni zaštitnik
  • 19. G./Gđa. Kukam I žalim se
  • 20. Dvorska luda
  • 21. Sam svoj “melem za dušu“
  • 22. Proždrljivac, Proždrljivica
  • 23. Zavisnik, Zavisnica
  • 24. Radoholik, Radoholičarka
  • 25. G. / Gđa. „Poseban“
  • 26. Perfekcionista–Kontrolor
  • 27. Nasilnik, Nasilnica
  • 28. Hvalisavac, Hvalisavka
  • 29. Kralj, Kraljica drame
  • 30. Natčovek, Žena zmaj
  • 31. Samopovređivač
  • 32. Kažnjavajući kritičar
  • 33. Unutrašnji progonilac
  • 34. „Živ-a se pojedoh“
  • 35. Saosećajan i brižan roditelj
  • 36. Zadovoljan odrasli
  • 37. Zdrav, samonegujući odrasli