Dobrodošli na stranicu Centra za Shema terapiju Beograd

Shema terapija je integrativan psihoterapijski pristup koji objedinjuje elemente iz kognitivno-bihejvioralnih, psihodinamskih (objektni odnosi), Geštalt i atačment modela

Centar za Shema terapiju Beograd

Naš trening program i aktivnosti uključuju:

  • Edukaciju iz Shema terapije akreditovanu od strane Internacionalnog društva za Shema terapiju (ISST) – Bazični i Napredni nivo
  • Radionice posvećene specifičnim temama kao što su prejedanje, trauma i sl.
  • Preventivne programe bazirane na Shema terapiji (npr. program Dovoljno dobro roditeljstvo)
  • Približavanje Shema terapije opštoj populaciji
  • (Biznis) koučing baziran na Shema terapiji
  • Istraživanje Shema terapije i publikovanje radova i knjiga na tu temu
  • Dizajniranje i publikovanje materijala za psihoterapiju (npr. tri seta psihoterapijskih kartica)

Jezici koje govorimo su: srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, engleski i grčki