Udruženje

U okviru Centra za Shema Terapiju Beograd funkcioniše i Udruženje građana koje je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS)

Ciljevi udruženja:

 • Organizacija obrazovanja stručnjaka u oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije;
 • Okupljanje, podsticanje i koordinacija članova Udruženja i promocija shema terapije, psihologije i psihoterapije, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostanstvu;
 • Unapređenje mentalnog zdravlja i promocija zdravih stilova života u oblasti mentalnog zdravlja;
 • Edukativni i preventivni rad u oblasti mentalnog zdravlja sa decom, adolescentima, parovima, grupama i pojedincima;
 • Izdavačka i istraživačka delatnost u oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se naročito bavi:

 • Organizuje iskustveno-edukativne treninge iz oblasti shema terapije, psihologije i psihoterapije;
 • Organizuje stručne radionice, seminare, preventivne programe, predavanja, javne tribine, studijska putovanja i druge oblike prezentacije rada članova;
 • Podstiče razvoj ličnosti, razvoj kreativnosti i spontanosti i poboljšanje komunikacije pojedinaca i grupa, kroz primenu shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Razvija i podstiče upotrebu shema terapije u različitim oblastima delatnosti;
 • Radi na popularizaciji shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Organizuje, sprovodi i publikuje istraživanja iz oblasti shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Priprema i publikuje knjige, brošure, članke, kao i drugi informativni, edukativni i psihoterapijski materijal iz oblasti shema terapije, psihoterapije i psihologije;
 • Sarađuje sa sredstvima informisanja;
 • Sarađuje sa srodnim, specijalizovanim nacionalnim i internacionalnim organizacijama;
 • Sarađuje sa nadležnim državnim institucijama u cilju unapređenja propisa i relevantne zakonske regulative

 

Detaljnije informacije možete videti u Statutu

Pristupnica