You are here: Home Ahmed Hanafy Mahmoud

Ahmed Hanafy Mahmoud

Ahmed Hanafi Mahmoud

Dr kliničke psihologije

Osnivač Shema terapeuta Egipat

Osnivač egipatskog instituta za kognitivne terapije

Psiholog konsultant u Maudsley Health Abu Dabiju, UAE

 

Ahmed je klinički psiholog sa 20 godina iskustva u radu sa odraslima. Moja glavna interesovanja su rehabilitacija zavisnika, poremećaji ličnosti, PTSP i kompleksne traume, seksualni poremećaji i OKP. Specijalista sam za KBT i Shema terapiju.

 

Shema terapija:

– Regionalni koordinator Shema terapije za severnu Afriku i Arapske zemlje.

– Član ISST Odbora za individualnu sertifikaciju.

– Sertifikovani trener – supervizor i Shema terapeut naprednog nivoa iz Međunarodnog društva za shema terapiju (ISST).

 

Počeo sam svoju individualnu akreditaciju iz Shema terapije u martu 2016. godine u Južnoj Africi kod mog trenera prof. David Edvardsa. Dok, u avgustu 2023. godine, nisam sertifikovan kao individualni trener Shema terapije bio sam pod supervizijama prof. Davida Edvardsa od 2016. do danas i stekao  ukupno 140 sati kredita. Takođe, prisustvovao sam mnogim kursevima i radionicama iz Shema terapije koje su akreditovane od ISST-a kao na primer:

 • Diploma Shema terapije
 • Shema terapija za tugu
 • Shema terapija za zavisnost
 • Rad sa narcističnim, besnim i impulsivnim klijentima
 • Upravljanje Impulsivnim i Nedisciplinovanim dečjim modovima
 • Jačanje moda Zdravog odraslog
 • Obuka za razvoj veština supervizora

 

Učestvovao sam u mnogim radionicama i predavanjima o Shema terapiji na konferencijama o mentalnom zdravlju u Egiptu i UAE kao što su:

 • Može li se religioznost/vera uključiti u Shema terapiju kako bi se povećala rezilijentnost? Okrugli sto, konferencija Inspire 2024, Poljska, maj 2024.
 • Shema terapija za zavisnost od seksa, 4. integrisana konferencija o mentalnom zdravlju u Abu Dabiju, govornik – radionica, novembar 2023.
 • Shema terapije za antisocijalni poremećaj ličnosti – Studija slučaja, WPA TEMATSKI kongres svetske asocijacije za psihosocijalnu rehabilitaciju (WAPR), Abu Dabi, govornik – radionica, maj 2023.
 • CBT za zavisne poremećaje ličnosti i prezentacija slučaja pod naslovom Shema terapija za izbegavanje, Trening program Kognitivne terapija za poremećaje ličnosti, konferencija Umetnost terapije, Egipatski institut za kognitivne terapije, govornik – radionica, januar 2022.
 • Izgradnja Zdravog odraslog u Shema terapiji i usmena prezentacija pod naslovom „Efikasnost i efektivnost Shema terapije, program za proučavanje slučaja poremećaja ličnosti”, XIV Svetski kongres svetskog udruženja za psihosocijalnu rehabilitaciju (WAPR) i 7. Konferencija u Abu Dabiju međunarodnog mentalnog zdravlja, Konferencija, govornik – radionica, decembar 2021.
 • Shema terapija za poremećaje ličnosti i Shema terapija osnove i nastavak, Godišnji kongres za kliničku psihologiju „integracija kliničke psihologije i psihijatrije“, govornik, prezentacija, april 2019.