You are here: Home Korist od edukacije iz Shema terapije

Korist od edukacije iz Shema terapije

 

Dobijanje sertifikata Međunarodnog društva za Shema terapiju (International Society of Schema Therapy – ISST) omogućava različite pogodnosti:

  • Sertifikovani shema terapeuti mogu biti članovi Međunarodnog društva za Shema terapiju (ISST), koje pravi razliku između sertifikovanih i nesertifikovanih članova priznajući sertifikovanim članovima potrebne kompetencije za tretiranje klijenata i pravo na učešće u istraživačkim projektima koji koriste Shema terapiju.
  • Po uspešnom završetku edukacije imaju pravo da se predstavljaju kao sertifikovani shema terapeuti klijentima, profesionalnom i akademskom okruženju, u brošurama i marketinškom materijalu. Takođe, svi sertifikovani terapeuti mogu da budu stavljeni na ISST listu preporučenih terapeuta (sve dok plaćaju godišnju članarinu i zadovoljavaju zahteve za kontinuiranom edukacijom) i mogu da primaju prosleđene klijente i upite od klijenata, terapeuta, istraživača ili institucija.
  • Razvijanje kompetencije za rad sa „teškim“ ili „neizlečivim“ klijentima jer istraživanja pokazuju da je Shema terapija veoma efikasna u tretiranju širokog kruga psiholoških problema, uključujući i poremećaje ličnosti.