You are here: Home Biznis koučing programi bazirani na Shema terapiji

Biznis koučing programi bazirani na Shema terapiji

Programi se dizajniraju u skladu sa Vašim potrebama, a teme koje se mogu obrađivati su:

  • Bazične potrebe zaposlenih i kako napraviti radno okruženje koje te potrebe adekvatno zadovoljava
  • Rane maladaptivne sheme i Shema modaliteti na radnom mestu – Kako ih prepoznati kod sebe i drugih i šta kada se aktiviraju?
  • Kako razviti komunikaciju iz Zdravog odraslog modaliteta
  • Kako postaviti granice nezdravim obrascima ponašanja (kao što su na primer: izbegavajuće, agresivno, podređujuće, narcistično)?
  • Kako zauzdati previsoke standarde i Zahtevajući / Kažnjavajući modalitet kod sebe i drugih? 

Preventivni programi bazirani na Shema terapiji

 

  • Dovoljno dobro roditeljstvo – Kako zadovoljiti dečje bazične potrebe i pomoći im da odrastu u zdrave ljudi koji vole i poštuju i sebe i druge? Koje sheme i koji problemi nastaju ako ne uspemo da na dovoljno dobar način zadovoljimo te potrebe?
  • Sheme koje prave probleme – Šta je to što nas tera da stalno ponavljamo iste greške? Zašto smo tako često nesigurni i uplašeni? Zašto nam se u odnosima sa drugima uvek dešavaju iste, razočaravajuće stvari? Zašto određene situacije uvek provociraju osećanja i ponašanja koje želimo da promenimo, a ne možemo?
  • Razumevanje partnerskih odnosa iz ugla Shema terapije – Kako odabrati partnera sa kojim ćemo moći da izgradimo zdrav odnos? Kako ojačati sebe, izbeći zamke i prestati sa zaljubljuljivanjem u one koji povređuju? Kako prepoznati i prekinuti nezdrave obrasce u partnerskim odnosima? Kako unaprediti komunikaciju i zadovoljiti bazične potrebe?