You are here: Home Ermal Azislari

Ermal Azislari

Diplomirao je kliničku psihologiju 2004. godine na Univerzitetu u Tirani. Obučavao se i bio pod supervizijom iz Art terapije dok je radio za SOS KD International (2006 – 2010) pod vođstvom Ingeborg Breder sa Univerziteta u Oslu. Od tada, bavi se Art terapijom sa decom i omladinom, a takođe nudi i treninge Art terapije.

Od 2015. do 2017. godine radio je kao klinički psiholog i psihoterapeut sa vulnerabilnom decom i omladinom u raznim nevladinim organizacijama,

U periodu 2015 – 2017. završio je kurs specijalizacije iz Kognitivno-bihejvioralne terapije Izraelskog udruženja za Bihejvioralno-kognitivnu terapiju (ITA) koje sarađuje sa Albanskim udruženjem za Kognitivno-bihejvioralnu terapiju (AACBT). Član je AACBT-a od 2015.

Od 2015. godine radi u privatnoj praksi kao terapeut, uglavnom u radu sa odraslima, a takođe, i kao trener i supervizor. Takođe, od 2017. je suosnivač i izvršni direktor Centra za integrisane psihološke usluge, Albanija.

Od 2019. godine je član Međunarodnog društva za Shema terapiju i napredni Shema terapeut u individualnoj terapiji. Od marta 2022. godine, Ermal je supervizor pod supervizijom za individualnu Shema terapiju.

Kontakt: ermalazisllari@gmail.com