You are here: Home Heroji traume

Heroji traume

„Heroji traume“ su deo projekta „Trauma – naša priča“ koji su pokrenuli Psihološko savetovalište Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svesti i pokretanje dijaloga o psihološkoj traumi, osnaživanje ljudi da se sa njom nose, destigmatizacija i podrška mentalnom zdravlju. Pored toga, ovaj serijal stvoren je u cilju promocije zdravih društvenih vrednosti i borbe za zdravije i bolje društvo.

Serijal „Heroji traume“ stvoren je kako bi se kroz lične priče preživelih upoznali sa različitim vrstama traume i mehanizmima koji su našim gostima – herojima traume – omogućili prevladavanje istih i „post-traumatski rast“. Njihove priče potvrđuju da je traume moguće i prevladati i „nadrasti“ .