You are here: Home Iskustva sa Shema terapijom

Iskustva sa Shema terapijom

Šta su klijenti rekli o sopstvenom iskustvu sa Shema terapije?

 • Shema terapija je fantastičan pristup psihoterapiji, koji pruža okvire za razumevanje najrazličitijih psiholoških fenomena (kako “negativnih“ tako i “pozitivnih“) i koji u praksi pokazuje da poremećaji ličnosti nisu doživotni obrazac ponašanja, kako se dugo mislilo…“.
 • „Po prvi put osećam da me neko stvarno razume…i da stvarno razumem sebe“.
 • „Shema terapija me je naučila da volim sebe i da biram sebe“ 

Šta su edukanti rekli o sopstvenom iskustvu sa primenom Shema terapije?

 • Shema terapija je vrlo efikasno konceptualizovala kognitivni pristup, te je dobar  „vodič“ za osvešćivanje / razumevanje problema (kako i zašto), kao i za integraciju ponašanja, osećanja i mišljenja“.
 • „Imam vrlo pozitivna iskustva sa shema terapijom“. Desile su se velike promene kod klijenata. Neki koji su bili blokirani godinama značajno su napredovali.
 • „Klijenti su pozitivno reagovali i otvorio se prostor za kvalitetniji rad“.
 • „Imaginacija i druge tehnike su izuzetno moćne“.
 • „Imam veoma pozitivna iskustva. Shema terapija je pristup koji daje novu, produbljenu dimenziju psihoterapijskoj praksi“.
 • „Reakcije klijenata odlične, rezultati vidljivi i kod vrlo teških klijenata“.
 • „Vrlo značajna specijalizacija za REBT i KBT terapeute, koja pruža dodatne uvide i alate za rad sa teškim i rezistentnim klijentima. Apsolutne preporuke za sve koji rade sa poremećajima ličnosti. Vrlo korisna dopuna drugim terapijskim pravcima. Sjajno!“
 • „Shema terapija zaista može da dovede do velikih promena kod teških klijenata i to prilično brzo“.
 • „Izuzetno primenljive i korisne tehnike“.
 • „Shema terapija je veoma korisna za rad sa klijentima, ali je veoma korisna i za nas terapeute jer zahteva rad na sebi što je veoma važno“.