You are here: Home Jeff Conway

Jeff Conway

Shema terapeut naprednog nivoa, supervisor i edukator u Njujorku

Kontakt: jconwayny@gmail.com

 

Jeff Conway, LCSW je jedan od osnivača Međunarodnog društva za shema terapiju (ISST) i trenutno je u Izvršnom odboru ISST-a kao koordinator treninga. Zauzimao je različite pozicije i uloge u okviru ISST-a, a od 2008. je trener i supervizor shema terapije. Takođe je i sertifikovani terapeut i trener shema terapije parova. Završio je edukaciju iz emocionalno fokusirane terapije (EFT), inovativnom modelu terapije parova zasnovanom na teoriji privrženosti, i osnivač je njujorškog centra za emocionalno fokusiranu terapiju. On je takođe sertifikovani grupni terapeut i vodio je 2 psihodinamske grupe više od 15 godina. Jeff-ova ekspertiza ogleda se i u njegovom pozvananju i bavljenju shemom Umreženost – Nerazvijeni self, te je držao treninge i supervizije o konceptualizaciji i strategijama za rad sa ovom bezuslovnom šemom. Poseban fokus ovog rada bio je uticaj Umreženost – Nerazvijen self sheme na primarne odnose i određivanje strategija za odresiranje ove sheme u kontekstu tretmana parova.