You are here: Home Karolina Vörös

Karolina Vörös

Karolina Vörös (Beograd, Srbija)

E-mail: veres.karolina@gmail.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karolina-v%C3%B6r%C3%B6s-889662101/

Moje ime je Karolina i po obrazovanju sam master psiholog (Filozofski fakultet u Novom Sadu). Zvanje psihodramskog psihoterapeuta (Regionalna asocijacija za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije – RAIP), kao i Nacionalni sertifikat iz psihoterapije stekla sam 2017. godine. Stalna zainteresovanost za oblast psihoterapije me je dalje vodila da završim napredni nivo edukacije iz telesne psihodrame (Psychodramatic Bodywork©, Susan Aaron), kao i timsku obuku iz DBT-a (Comprehensive Training in Dialectical Behavior Therapy, Behavioral Tech). Edukaciju za shema terapiju upisujem 2019. g., koju i završavam te stičem zvanje i akreditovanog individualnog shema terapeuta naprednog nivoa, i kasnije i supervizora. Pored toga, 2022. godine sam stekla zvanje grupnog shema terapeuta standardnog nivoa.

Prvi put sam se sa shema teorijom susrela u okviru studija i svoj master rad posvetila istraživanju teme Rane disfunkcionalne kognitivne šeme i afektivno vezivanje kod zatvorske kliničke populacije“, a potom i završni rad u okviru edukacije iz psihodrame sa namerom da integrišem dva meni važna psihoterapijska modaliteta: Shema teorija kao teorijski okvir u psihodrami“.

Radno sam angažovana od 2008. godine, kako u državnom sektoru u Subotici (penološki sistem; obrazovni sistem), tako i u privatnoj psihoterapijskoj praksi (Novi Sad, Subotica) individualno i grupno (psihodramske psihoterapijske grupe sa različitim ciljnim grupama – ljudi koji žive sa HIV-om, adolescenti, edukanti psihodramske edukacije RAIP-a). Od 2019. godine radim isključivo u privatnoj praksi u Beogradu, u individualnom i grupnom psihoterapijskom setingu, i držim edukativno-iskustvene radionice telesne psihodrame. U svojim poslovnim poduhvatima najviše volim ko-terapijski/timski rad u kome razvijam bliske odnose i učestvujem u stvaranju osećaja povezanosti i podrške sa kolegama. Kroz ulogu supervizora, želim da podelim svoja znanja iz teorije i prakse prema iskustvenim tehnikama i podstaknem ko-kreativni proces u radu sa klijentima.

Vežbam ranjivost kroz publikaciju radova i izlaganja na kongresima sa posvećenošću prema sledećim temama: attachment, stilovi prevladavanja, emotivna (dis)regulacija, emotivno nestabilni-granični poremećaj ličnosti, grupna psihoterapija, razvojne i transgeneracijske traume.

Radim na srpskom i mađarskom jeziku, uživo i online.