You are here: Home Naši proizvodi

Naši proizvodi


  Knjiga „TELO SVE BELEŽI”

  Mozak, um i telo u isceljenju traume – dr Besel Van der Kolk

  440 strana, mek povez, latinica.
  Godina objavljivanja: 2021.

  Doktor Besel Van der Kolk, jedan od najistaknutijih svetskih stručnjaka za traumu, proveo je više od četiri decenije radeći sa osobama koje su preživele traumatska iskustva. U knjizi Telo sve beleži on koristi naučna saznanja da bi pokazao kako trauma doslovno preoblikuje način na koji funkcionišu ne samo um i mozak, već i telo. Autor istražuje inovativne tretmane traume, od EMDR terapije i neurofidbeka, do joge, ritmičkih pokreta i teatra koji nude nove načine za oporavak aktiviranjem prirodne neuroplastičnosti mozga. Na taj način Van der Kolk nudi alternativni put za lečenje traume i vraća nadu da je nakon traume moguće ne samo zalečenje već i rast i povratak u život vredan življenja.

  „Biblija o traumi, knjiga koja mijenja živote i nerijetko čini razliku između života i smrti, između patnje i umirenja. Daje odgovore i nudi normalizacije za silu pitanja koja se roje u glavama preživjelih. Sa ovom knjigom lutanja i besciljna traganja prestaju“ (Anesa Vilić, Aktivistkinja za unapređenje mentalnog zdravlja).

  „Ovo je remek-delo moćnog razumevanja i hrabrosti, jedan od najinteligentnijih i najkorisnijih radova o traumi koje sam do sada pročitao. Doktor van der Kolk nudi briljantne sinteze kliničkih slučajeva, neuronauke, moćnih alatki i brižne humanosti, pružajući potpuno novi nivo lečenja za traume, koje tako veliki broj ljudi nosi.“ (Džek Kornfild, autor knjige A Path with Heart).

  NARUCITE KNJIGU


  Knjiga „PROMENITE PUT”

  Kako da razumete i promenite životne obrasce  ⸺ priručnik za samopomoć putem Shema terapije

  Gita Jakob, Hani van Genderen, Laura Sibauer

  184 strane, mek povez, latinica.

  Godina objavljivanja: 2021.

  Knjiga Promenite put govori o tome kako prepoznati i promeniti ustaljene i nezdrave obrasce mišljenja i ponašanja ⸺ obrasce koji nas sprečavaju da idemo u pravcu zadovoljenja bazičnih potreba i ciljeva. Kroz obilje primera i praktičnih vežbi, knjiga pokazuje kako da prepoznamo da smo na „pogrešnom“ putu i kako da promenimo put tako da umesto da ponovo završimo u istom frustrirajućem ćorsokaku, stignemo na mesto gde su nam potrebe zadovoljene ⸺ mesto na kome se osećamo povezano i dobro i sa sobom i sa drugima.

  „Ova knjiga je neverovatno uspešno objašnjenje suštine shema terapije. Savršena je za sve one koji su zainteresovani da razumeju šta pokreće naše emocionalne, misaone i ponašajne obrasce i kako se ti obrasci mogu promeniti“ (prof. dr Arnoud Arntz, profesor kliničke psihologije na Amsterdamskom univerzitetu u Holandiji).

  Autori su svoje veliko kliničko iskustvo terapeuta, supervizora, trenera i istraživača u shema terapiji destilisali u čudesno jasan i prosvetljujući vodič za samopomoć. Njihova sposobnost da objasne i reše složena pitanja na tako direktan i saosećajan način ukazuje na to da će ova knjiga biti od neprocenjive vrednosti ljudima koji se bore sa ‘negativnim obrascima razmišljanja’ i odlična inspiracija za terapeute koji žele drugima da objasne koncepte i ideje sheme terapije“. (prof. dr Emily Holmes, MRC Cognition & Brain Sciences Unit, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija).

  NARUCITE KNJIGU


  Knjiga „Trauma – Naša Priča”

  Iako smo tokom proteklih decenija doživeli i preživeli različite traume, o njima se malo pričalo, a još manje pisalo. Knjiga „Trauma – naša priča” (Centar za Shema terapiju Beograd) nastala je iz potrebe da se tema traume i „naše priče“ sakupe na jednom mestu. Kada kažemo „naše priče“ mislimo na „priče“, odnosno znanja i iskustva stručnjaka (psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, lekara, aktivista i novinara) koji su se susretali i borili sa sopstvenim traumama i traumama ljudi kojima su pomagali.

  Tako nas 33 stručnjaka u 32 poglavlja provodi kroz teme kao što su neurobiologija traume, kulturološki aspekt traume, procena traume, trauma u različitim kontekstima (rat, izbeglištvo, bolest, siromaštvo, marginalizacija, nasilje, trauma u poslovnom okruženju, trauma pomagača) i trauma kod dece.

  Pored navedenog, u knjizi je prikazan tretman traume u okviru 15 različitih psihoterapijskih pristupa, a deo je posvećen temi kako se nakon traume oporaviti i „porasti“. Posebna nam je čast što su u pisanju knjige učestvovale i koleginice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Velike Britanije.

  NARUCITE KNJIGU


  Kartice za psihoterapiju

  Centar za Shema Terapiju Beograd dizajnirao je kartice koje mogu biti veoma korisna dopuna psihoterapijskom radu.

  Kartice predstavljaju:

  10 Bazičnih potreba 

  18 Ranih maladaptivnih shema 

  37 Shema modaliteta 

  Kartice se prodaju u jednom setu (cena je 5000 dinara), ili kao set Bazičnih potreba (2500 dinara) ili kao set sa Shema modalitetima (3500 dinara). Čanovi Udruženja za Shema Terapiju ostvaruju pravo na popust od 20%.

  Iako su napravljene za Shema terapeute, kartice mogu da budu od koristi i psihoterapeutima drugih orijentacija.

  • Kartice sa Bazičnim potrebama mogu koristiti svi!
  • Kartice sa Ranim maladaptivnim shemama mogu koristiti psihoterapeuti koji se bave atačmentom ili maladaptivnim kognicijama.
  • Kartice sa Shema modalitetima mogu koristiti psihoterapeuti koji rade sa ego stanjima i mehanizmima odbrane.

  Kartice su zabavne i višestruko korisne o čemu svedoči i pozivi kolega iz inostranstva da ih prevedemo i na druge jezike. Kontakt za informacije i narudžbine je schematherapybelgrade@gmail.com

  NARUCITE KARTICE

  OSMISLITE ŽIVOT IZNOVA

  Kako prerasti sputavajuće psihičke sheme – Shema terapija u praksi

  Džefri E. Jang, Dženet Klosko

  Prevod sa engleskog Jadranka Đerić Počuča

  Stručna redakcija prevoda Tijana Mirović, dr sci.

  455 str., mek povez, latinica

  Godina izdanja: 2018.

  Kako da promenite vaše životne obrasce? Kako da vidite svet u svetlu sličnosti a ne razlika? Zašto preuveličavamo naše mane, a umanjujemo vrline? Zašto vas privlače hladni i sebični ljudi?  Zašto ponavljamo patnje i negativne obrasce iz detinjstva? Ovim pitanjima se bavi knjiga koju je Psihopolis objavio u suzidavaštvu sa Centrom za Shema terapiju Beograd. Knjiga je to o jedanaest najrazornijih i hroničnih autodestruktivnih obrazaca ličnosti koje nazivamo životne zamke ili sheme  sa kojima se svakodnevno suočavamo u životu, a psihoterapeuti u svojoj praksi i u radu sa klijentima.

  Promenama ovih životnih obrazaca bavi se Shema terapija, kao nova vrsta terapije koja predstavlja kombinaciju nekoliko različitih terapija – kognitivne, bihejvioralne, iskustvene, psihoanalitičke. Sheme su: Napuštanje, Socijalna izolacija, Ranjivost, Podređivanje, Privilegovanost, Nepoverenje i zlostavljanje, Emocionalna uskraćenost, Zavisnost, Previsoki standardi, Neuspeh i Defektnost. Terapija je predstavljena jednostavno i razumljivo sa mnogo životnih primera iz prakse koji olakšavaju prepoznavanje i promenu negativnih obrazaca mišljenja i ponašanja i prevazilaženje dugogodišnjih emocionalnih problema i uspostavljanje zdravih i adaptivnih životnih obrazaca.

  KAKO DA SE OSLOBODITE DESTRUKTIVNIH ŽIVOTNIH ZAMKI

  • Šta su životne zamke ili životne sheme?
  • Kako da prepoznate i promenite svoje negativne životne obrasce?
  • Zašto ponavljamo patnje i negativne obrasce iz detinjstva?

  PREPOZNAJTE I PROMENITE NEGATIVNE OBRASCE MIŠLJENJA I PONAŠANJA

  Obavezno štivo za sve koji žele da se upoznaju i sa lakoćom razumeju Shema terapiju, inovativan i delotvoran psihoterapijski metod, sada i na srpskom jeziku.

                                                                        Dr Džoun Farel (Joan Farrel, Ph.D.),
  direktorka treninga Međunarodnog udruženja Shema terapije

   

  Radujem se ovom važnom prevodu na srpski jezik, jer će biti izvrsna pomoć svima koji žele da prevaziđu dugogodišnje emocionalne i samoporažavajuće probleme i izgrade zdrave i adaptivne životne obrasce.

  Vendi T. Behari (Wendy T. Behary),
  bivša predsednica Međunarodnog udruženja Shema terapije

  Knjiga koja je promenila moj privatni i profesionalni život. Jednostavan jezik i živi primeri olakšavaju prepoznavanje sopstvenih obrazaca i razumevanje kontinuiteta lične prošlosti, sadašnjosti i potencijalno drugačije budućnosti. 

                                                       Dr sci. Tijana Mirović, psiholog i psihoterapeut
  direktor treninga, Centar za Shema terapiju Beograd

   

  NARUCITE KNJIGU


   • 1. Vođstvo i usmeravanje
   • 2. Slobodno ispoljavanje i uvažavanje osećanja i potreba
   • 3. Prihvatanje i pohvala
   • 4. Stabilnost i predvidljivost
   • 5. Sigurnost i zaštita
   • 6. Ljubav, nega i pažnja
   • 7. Autonomija i kompetentnost
   • 8. Jasne i realistične granice
   • 9. Spontanost i igra
   • 10. Empatija (saosećanje i razumevanje)

   • 1. Emocionalna deprivacija
   • 2. Napuštanje – Nestabilnost
   • 3. Nepoverenje – Zlostavljanje
   • 4. Defektnost – Stid
   • 5. Socijalna izolacija – Otuđenost
   • 6. Zavisnost – Nekompetentnost
   • 7. Vulnerabilnost na povredu ili bolest
   • 8. Umreženost – Nerazvijeni Self
   • 9. Neuspeh u postignuću
   • 10. Privilegovanost – Grandioznost
   • 11. Nedovoljna samokontrola i/ili samodisciplina
   • 12. Podređivanje
   • 13. Samožrtvovanje
   • 14. Traženje potvrde i priznanja
   • 15. Negativizam – Pesimizam
   • 16. Emocionalna inhibicija
   • 17. Nepopustljivi standardi- Preterana kritičnost
   • 18. Sklonost ka kažnjavanju

   • 1. Srećno dete
   • 2. Razmaženo dete
   • 3. Besno dete
   • 4. Nedisciplinovano dete
   • 5. Napušteno – usamljeno dete
   • 6. Stidljivo – posramljeno dete
   • 7. Uplašeno dete
   • 8. Iscrpljeno – preopterećno dete
   • 9. Neuspešno dete
   • 10. Zlostavljano dete
   • 11. Popustljivko, Miss Popustljiva
   • 12. Samožrtvujući, Samožrtvujuća
   • 13. Onaj, ona koja se predaje
   • 14. Distancirani zaštitnik
   • 15. Sanjar, Sanjarka
   • 16. Izbegavajući zaštitnik
   • 17. Povučeni, Povučena
   • 18. Besni zaštitnik
   • 19. G./Gđa. Kukam I žalim se
   • 20. Dvorska luda
   • 21. Sam svoj “melem za dušu“
   • 22. Proždrljivac, Proždrljivica
   • 23. Zavisnik, Zavisnica
   • 24. Radoholik, Radoholičarka
   • 25. G. / Gđa. „Poseban“
   • 26. Perfekcionista–Kontrolor
   • 27. Nasilnik, Nasilnica
   • 28. Hvalisavac, Hvalisavka
   • 29. Kralj, Kraljica drame
   • 30. Natčovek, Žena zmaj
   • 31. Samopovređivač
   • 32. Kažnjavajući kritičar
   • 33. Unutrašnji progonilac
   • 34. „Živ-a se pojedoh“
   • 35. Saosećajan i brižan roditelj
   • 36. Zadovoljan odrasli
   • 37. Zdrav, samonegujući odrasli