You are here: Home Naši proizvodi

Naši proizvodi

 

Knjiga „Trauma – Naša Priča”

Iako smo tokom proteklih decenija doživeli i preživeli različite traume, o njima se malo pričalo, a još manje pisalo. Knjiga „Trauma – naša priča” (Centar za Shema terapiju Beograd) nastala je iz potrebe da se tema traume i „naše priče“ sakupe na jednom mestu. Kada kažemo „naše priče“ mislimo na „priče“, odnosno znanja i iskustva stručnjaka (psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, lekara, aktivista i novinara) koji su se susretali i borili sa sopstvenim traumama i traumama ljudi kojima su pomagali.

Tako nas 33 stručnjaka u 32 poglavlja provodi kroz teme kao što su neurobiologija traume, kulturološki aspekt traume, procena traume, trauma u različitim kontekstima (rat, izbeglištvo, bolest, siromaštvo, marginalizacija, nasilje, trauma u poslovnom okruženju, trauma pomagača) i trauma kod dece.

Pored navedenog, u knjizi je prikazan tretman traume u okviru 15 različitih psihoterapijskih pristupa, a deo je posvećen temi kako se nakon traume oporaviti i „porasti“. Posebna nam je čast što su u pisanju knjige učestvovale i koleginice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Velike Britanije. Naručite knjigu >>>

 

Kartice za psihoterapiju

Centar za Shema Terapiju Beograd dizajnirao je kartice koje mogu biti veoma korisna dopuna psihoterapijskom radu.

Kartice predstavljaju:

10 Bazičnih potreba 

18 Ranih maladaptivnih shema 

37 Shema modaliteta 

Kartice se prodaju u jednom setu (cena je 5000 dinara), ili kao set Bazičnih potreba (2500 dinara) ili kao set sa Shema modalitetima (3500 dinara). Čanovi Udruženja za Shema Terapiju ostvaruju pravo na popust od 20%.

Iako su napravljene za Shema terapeute, kartice mogu da budu od koristi i psihoterapeutima drugih orijentacija.

 • Kartice sa Bazičnim potrebama mogu koristiti svi!
 • Kartice sa Ranim maladaptivnim shemama mogu koristiti psihoterapeuti koji se bave atačmentom ili maladaptivnim kognicijama.
 • Kartice sa Shema modalitetima mogu koristiti psihoterapeuti koji rade sa ego stanjima i mehanizmima odbrane.

Kartice su zabavne i višestruko korisne o čemu svedoči i pozivi kolega iz inostranstva da ih prevedemo i na druge jezike. Kontakt za informacije i narudžbine je schematherapybelgrade@gmail.com


  • 1. Vođstvo i usmeravanje
  • 2. Slobodno ispoljavanje i uvažavanje osećanja i potreba
  • 3. Prihvatanje i pohvala
  • 4. Stabilnost i predvidljivost
  • 5. Sigurnost i zaštita
  • 6. Ljubav, nega i pažnja
  • 7. Autonomija i kompetentnost
  • 8. Jasne i realistične granice
  • 9. Spontanost i igra
  • 10. Empatija (saosećanje i razumevanje)

  • 1. Emocionalna deprivacija
  • 2. Napuštanje – Nestabilnost
  • 3. Nepoverenje – Zlostavljanje
  • 4. Defektnost – Stid
  • 5. Socijalna izolacija – Otuđenost
  • 6. Zavisnost – Nekompetentnost
  • 7. Vulnerabilnost na povredu ili bolest
  • 8. Umreženost – Nerazvijeni Self
  • 9. Neuspeh u postignuću
  • 10. Privilegovanost – Grandioznost
  • 11. Nedovoljna samokontrola i/ili samodisciplina
  • 12. Podređivanje
  • 13. Samožrtvovanje
  • 14. Traženje potvrde i priznanja
  • 15. Negativizam – Pesimizam
  • 16. Emocionalna inhibicija
  • 17. Nepopustljivi standardi- Preterana kritičnost
  • 18. Sklonost ka kažnjavanju

  • 1. Srećno dete
  • 2. Razmaženo dete
  • 3. Besno dete
  • 4. Nedisciplinovano dete
  • 5. Napušteno – usamljeno dete
  • 6. Stidljivo – posramljeno dete
  • 7. Uplašeno dete
  • 8. Iscrpljeno – preopterećno dete
  • 9. Neuspešno dete
  • 10. Zlostavljano dete
  • 11. Popustljivko, Miss Popustljiva
  • 12. Samožrtvujući, Samožrtvujuća
  • 13. Onaj, ona koja se predaje
  • 14. Distancirani zaštitnik
  • 15. Sanjar, Sanjarka
  • 16. Izbegavajući zaštitnik
  • 17. Povučeni, Povučena
  • 18. Besni zaštitnik
  • 19. G./Gđa. Kukam I žalim se
  • 20. Dvorska luda
  • 21. Sam svoj “melem za dušu“
  • 22. Proždrljivac, Proždrljivica
  • 23. Zavisnik, Zavisnica
  • 24. Radoholik, Radoholičarka
  • 25. G. / Gđa. „Poseban“
  • 26. Perfekcionista–Kontrolor
  • 27. Nasilnik, Nasilnica
  • 28. Hvalisavac, Hvalisavka
  • 29. Kralj, Kraljica drame
  • 30. Natčovek, Žena zmaj
  • 31. Samopovređivač
  • 32. Kažnjavajući kritičar
  • 33. Unutrašnji progonilac
  • 34. „Živ-a se pojedoh“
  • 35. Saosećajan i brižan roditelj
  • 36. Zadovoljan odrasli
  • 37. Zdrav, samonegujući odrasli

   

  NOVA  KNJIGA – OSMISLITE ŽIVOT IZNOVA

  Kako prerasti sputavajuće psihičke sheme – Shema terapija u praksi

  Džefri E. Jang, Dženet Klosko

  Prevod sa engleskog Jadranka Đerić Počuča

  Stručna redakcija prevoda Tijana Mirović, dr sci.

  455 str., mek povez, latinica

  Godina izdanja: 2018.

  Kako da promenite vaše životne obrasce? Kako da vidite svet u svetlu sličnosti a ne razlika? Zašto preuveličavamo naše mane, a umanjujemo vrline? Zašto vas privlače hladni i sebični ljudi?  Zašto ponavljamo patnje i negativne obrasce iz detinjstva? Ovim pitanjima se bavi knjiga koju je Psihopolis objavio u suzidavaštvu sa Centrom za Shema terapiju Beograd. Knjiga je to o jedanaest najrazornijih i hroničnih autodestruktivnih obrazaca ličnosti koje nazivamo životne zamke ili sheme  sa kojima se svakodnevno suočavamo u životu, a psihoterapeuti u svojoj praksi i u radu sa klijentima.

  Promenama ovih životnih obrazaca bavi se Shema terapija, kao nova vrsta terapije koja predstavlja kombinaciju nekoliko različitih terapija – kognitivne, bihejvioralne, iskustvene, psihoanalitičke. Sheme su: Napuštanje, Socijalna izolacija, Ranjivost, Podređivanje, Privilegovanost, Nepoverenje i zlostavljanje, Emocionalna uskraćenost, Zavisnost, Previsoki standardi, Neuspeh i Defektnost. Terapija je predstavljena jednostavno i razumljivo sa mnogo životnih primera iz prakse koji olakšavaju prepoznavanje i promenu negativnih obrazaca mišljenja i ponašanja i prevazilaženje dugogodišnjih emocionalnih problema i uspostavljanje zdravih i adaptivnih životnih obrazaca.

  KAKO DA SE OSLOBODITE DESTRUKTIVNIH ŽIVOTNIH ZAMKI

  • Šta su životne zamke ili životne sheme?
  • Kako da prepoznate i promenite svoje negativne životne obrasce?
  • Zašto ponavljamo patnje i negativne obrasce iz detinjstva?

  PREPOZNAJTE I PROMENITE NEGATIVNE OBRASCE MIŠLJENJA I PONAŠANJA

  Obavezno štivo za sve koji žele da se upoznaju i sa lakoćom razumeju Shema terapiju, inovativan i delotvoran psihoterapijski metod, sada i na srpskom jeziku.

                                                                        Dr Džoun Farel (Joan Farrel, Ph.D.), direktorka treninga Međunarodnog udruženja Shema terapije

   

  Radujem se ovom važnom prevodu na srpski jezik, jer će biti izvrsna pomoć svima koji žele da prevaziđu dugogodišnje emocionalne i samoporažavajuće probleme i izgrade zdrave i adaptivne životne obrasce.

  Vendi T. Behari (Wendy T. Behary), bivša predsednica Međunarodnog udruženja Shema terapije

  Knjiga koja je promenila moj privatni i profesionalni život. Jednostavan jezik i živi primeri olakšavaju prepoznavanje sopstvenih obrazaca i razumevanje kontinuiteta lične prošlosti, sadašnjosti i potencijalno drugačije budućnosti. 

                                                       Dr sci. Tijana Mirović, psiholog i psihoterapeut direktor treninga, Centar za Shema terapiju Beograd

  O autorima:

  Džefri Jang (Jeffrey E. Young, Ph.D.) je profesor na Katedri za psihijatriju Univerziteta Kolumbija i utemeljivač Shema terapije, podvrste kognitivno-bihejvioralne terapije koja daje odlične rezultate u psihoterapiji poremećaja ličnosti. Osnivač je Centra za kognitivno- bihejvioralnu terapiju u Njujorku. Autor je više knjiga.

  Dženet Klosko (Janet S. Klosko, Ph.D.), je doktor kliničke psihologije, kognitivno -bihejvioralni i shema terapeut, rukovodilac Centra za kognitivnu terapiju na Long Ajlendu.