You are here: Home Patricia Escudero Rotman

Patricia Escudero Rotman

Dr Patriša Eskudero Rotman je licencirani psihoterapeut iz Njujorka i doktor nauka iz oblasti kliničke psihologije (sa licencom za rad u Argentini). Dr Rotman ima preko 25 godina profesionalnog iskustva koje je stekla radeći najviše u Njujorku i Argentini. Ona je sertifikovani ISST terapeut, trener, ocenjivač, supervisor i ko-recezent za Latinsku Ameriku i Španiju.

Dr Rotman je asistent na predmetu Kliničke psihologije na odseku za Psihijatriju na medicinskom fakultetu Mount Sinai i u svom radu pruža superviziju iz kognitivno-bihejvioralne terapije korisnicima psihijatrijskih usluga a takođe je pokrenula i program shema terapije. Posle 23 godine života u Sjedinjenim Američkim Državama, preselila se u Argentinu gde je osnovala licencirani ISST program, na španskom jeziku, koji pohađa veliki broj edukanata iz cele Latinske Amerike.

Dr Rotman je od 2016. godine koordinator ISST programa pod nazivom “Trauma Special Interest Group”. Dva istaknuta polja njene ekspertize su rad sa individuama koje su doživele traumu tokom odraslog doba i rad sa onima koji imaju kompleksnu traumu. Zahvaljujući tome što Patriša tečno govori engleski, španski, francuski i italijanski jezik i što je dosta putovala, ona je danas u mogućnosti da pruža efektnu psihoterapiju, superviziju i treninge kako pacijentima tako i edukantima širom sveta.