You are here: Home Peter van der Sanden

Peter van der Sanden

 

Contact: peter.vander.sanden8@gmail.com

 

Radujem se da vas upoznam!

Pored mojih studija iz ortopedagogije i psihoterapije, devet i po godina sam radio kao negovatelj. To je za mene bio dobar početak za upoznavanje stvarnih života roditelja i njihove zanemarene, zlostavljane dece i omladine. Posle su usledila tri honorarna posla gde sam radio kao psiholog i terapeut u rezidencijalnom okruženju (uključujući 10 godina u rezidencijalnom centru – delimično radeći kao psihoterapeut terapije igrom, 11 godina u forenzičko-psihijatrijskoj bolnici – od 16 do 23 godine starosti – i 9 godina u sigurnom rezidencijalnom centru za mentalno retardirane dečake i devojčice od 12 do 18 godina).  U poslednja dva rezidencijalna zdravstvena centra u kojima sam radio, implementriao sam model rada zasnovan na shema terapiji i obučio sve zdravstvene radnike i terapeute. Pored navedenih rezidencijalnih poslova koje sam radio od dvehiljaditih godina, radio sam i kao psihoterapeut u privatnoj praksi.

U ovom trenutku radim sa klijentima od 15 do 63 godine koji pate od hronične depresije, traume, bipolarnog poremećaja, narcisoidnog poremećaja ličnosti, izbegavajućeg poremećaja ličnosti, zloupotrebe supstanci, sa klijentima koji su žrtve i počinitelji,  klijentima različitih nacionalnosti, marokanci, rumuni, moldavci, šrilanđani, sa muškarcima i ženama. Najviše se u svojoj praksi bavim individualnom terapijom, ali ponekad sprovodim i terapiju parova, terapiju u prisustvu roditelja i terapiju kombinovanu sa EDMRom.

Ja sam član i supervizor (imam nacionalnu ali ne i ISST registraciju) Holandskog udruženja Shema terapeuta (VSt), supervizor udruženja za dečju i adolescentdku psihoterapiju (VKJP), član Holandskog EDMR udruženja (VEN) i Holandskog udruženja za hipnozu (NvvH), registrovani klinički psiholog i psihoterapeuta.

Ako ste zainteresovani, voljan sam da superviziram online (putem Microsoft Teams-a ili Zoom-a) na engleskom jeziku jednog ili više terapeuta iz zemalja bivše Jugoslavije.