You are here: Home Peter van der Sanden

Peter van der Sanden

Radujem se da vas upoznam!

Pored mojih studija iz ortopedagogije i psihoterapije, devet i po godina sam radio kao radnik u stacionaru u Holandiji. To je bio dobar početak za upoznavanje priča iz stvarnih života roditelja i njihove zanemarene, zlostavljane dece i omladine. Posle su usledila tri honorarna posla gde sam radio kao psiholog i terapeut u rezidencijalnom okruženju (uključujući 10 godina u rezidencijalnom centru – radeći delimično kao psihoterapeut terapije igrom, 11 godina u forenzičko-psihijatrijskoj bolnici – od 16 do 23 godine starosti – i 9 godina u sigurnom rezidencijalnom centru za mentalno ometene dečake i devojčice od 12 do 18 godina).  U poslednja dva rezidencijalna centra u kojima sam radio, implementriao sam model rada zasnovan na shema terapiji i obučio sve zdravstvene radnike i terapeute.

Pored navedenih rezidencijalnih poslova koje sam radio od dvehiljaditih godina, radio sam i, iako zvanično u penziji, radim kao psihoterapeut u privatnoj praksi. U ovom trenutku radim sa klijentima koji imaju između 15 do 63 godine koji pate od teške depresije, traume, bipolarnog poremećaja, narcisoidnog poremećaja ličnosti, izbegavajućeg poremećaja ličnosti, zloupotrebe supstanci, sa klijentima koji su žrtve i počinitelji,  klijentima različitih nacionalnosti, (Marokanci, Rumuni, Moldavci, Šrilanđani), sa muškarcima i ženama. Najviše se u svojoj praksi bavim individualnom terapijom, ali ponekad sprovodim i terapiju parova, terapiju u prisustvu roditelja i terapiju kombinovanu sa EDMRom. Radim i kao supervizor edukanata iz Holandije, Belgije i Ukrajine.

Ja sam član i nacionalini i ISST akreditovan supervizor Holandskog udruženja Shema terapeuta (VSt), supervizor holandskig udruženja za dečju i adolescentsku psihoterapiju (VKJP), član Holandskog EDMR udruženja (VEN) i Holandskog udruženja za hipnozu (NvvH), registrovani klinički psiholog i psihoterapeuta.

Ukoliko ste zainteresovani, voljan sam da vas superviziram online (putem Microsoft Teams-a ili Zoom-a) na engleskom jeziku jednog ili više terapeuta iz zemalja bivše Jugoslavije. Možete me kontaktirati na:  peter.vander.sanden8@gmail.com).