You are here: Home Projekat “Trauma – naša priča”

Projekat "Trauma - naša priča"

Autori: prof. dr Tijana Mirović i Marko Tomašević

Organizatori: Psihološko savetovalište Mozaik i Centar za Shema terapiju Beograd

Trajanje: Od 10.10.2018. – 10.10.2019.

Zašto ovaj projekat?

Tokom proteklih decenija, bili smo izloženi različitim traumatskim događajima, koji su se nizali u kontinuitetu: ratovi, bombardovanja, sankcije, izbeglištvo, siromaštvo, političke promene… Pošto su se događaji smenjivali, nije bilo prostora za obradu svega ovoga, pa samim tim ni za oporavak i lečenje. Istovremeno, za svo to vreme objavljeno je tek nekoliko stručnih knjiga na ovu temu. Jednako je malo bilo i otvorenih razgovora ili tribina. Kao da je sve to samo ostajalo iza nas…a da li je? Uzimajući u obzir iskustva iz privatne prakse, možemo da sigurnošću da tvrdimo da nije! Manjak stručne literature i akcija na ovu temu, iskutvo iz naših radionica i supervizija, govori da i sami stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja imaju problem da se suoče sa ovom teškom temom i sopstvenim bolom.

Kome je ovaj projekat namenjem?

Široj društvenoj zajednici

Profesionalcima koji rade sa traumatizovanim populacijama

Šta nam je cilj?

Glavni cilj je iniciranje otvorenog razgovora o traumama koje smo doživeli i osvešćivanje načina na koje se traume mogu prevazići. Dodatni cilj je osnaživanje profesionalaca u nošenju sa ličnim traumama i sekundarnom traumatizacijom (nastalom usled rada sa traumatizovanom populacijom).