You are here: Home Roxana Nicolau

Roxana Nicolau

Roxana Nicolau je kvalifikovani klinički psiholog, licencirani psihoterapeut, supervizor, trener i napredni shema terapeut kao i supervizor i trener iz KBT-a. Aktivni je član ISSTa od 2012 godine i nedavno je imenovana za nacionalnog i regionalnog koordinatora za sertifikaciju ISST-a, a takođe je i potpredsednica „Rumunskog instituta za shema terapiju“ čiji je i suosnivač.

Roxana je stekla zvanje mastera kliničke psihologije i kognitivno-bihejvioralne terapije.

Nakon 15 godina prakse u okviru rumunskog nacionalnog zdravstvenog sistema, kao klinički psiholog i psihoterapeut, Roxana trenutno vodi privatnu praksu u Bukureštu. Specijalizovana je za pomoć parovima i pojedincima koji nailaze na potoškoće u svojim vezama u kojima su jedan ili oba partnera iskusili poteškoće tokom odrastanja ili proživeli traumu.

Kao trener, Roxana vodi redovne radionice iz shema terapije i kognitivno-bihejvioralne terapije te nudi nadzor za praktičare mentalnog zdravlja koji žele da steknu sertifikat ili znanje iz shema terapije ili kognitivno-bihejvioralne terapije.

Kao autor i stručnjak iz oblasti shema terapije, ona je autorka nekoliko poglavlja u knjigama i člancima za stručnjake o shema terapiji i poremećajima ličnosti. Predaje kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou stručnoj i opštoj populaciji o shema terapiji, shemi hemije u terapiji za parove, međuljudskim odnosima, upravljanju besom i radu sa teškim ljudima.

 

psi.roxananicolau@gmail.com

www.roxananicolau.ro

www.schematherapy.ro

Drugi linkovi: Linkedin: https://www.linkedin.com/in/roxana-nicolau-53881b30/