You are here: Home Samo Pastirk

Samo Pastirk

Ja sam Samo Pastirk, živim i radim u Mariboru u Sloveniji.

Diplomirao sam na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani 1993 godine. 2010 godine stekao sam titulu kliničkog psihologa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Moje prvo zaposlenje bilo je 1994. godine, kada sam počeo da radim kao diplomirani psiholog u VDC POLŽ  Mariboru, gde sam individualno i grupno radio s osobama smanjenih mentalnih sposobnosti i njihovim porodicama. Od 1999. do 2013. godine bio sam zaposlen u Institutu za rehabilitaciju Republike Slovenije, gde sam radio u oblasti rehabilitacije i učestvovao u razvoju različitih domaćih i međunarodnih projekata.

Zbog posebnog interesovanja za psihoterapeutski rad, od 2008. godine kao eksterni stručni saradnik, takođe sarađujem i sa Privatnom zdravstvenom ustanovom – Psihoterapeutskim i psihodijagnostičkim centrom – Maribor. Tu obavljam pretežno psihoterapeutski i supervizorski rad.

Od 2013. godine zaposlen sam u Domu zdravlja Maribor kao klinički psiholog.

 

U periodu od 1996. do 2002. godine, osnovna oblast mog terapijskog obrazovanja bila je usmerena ka integrativnoj terapiji koju sprovodi Institut Fritza Perlsa iz Nemačke.

Od 1996. godine intenzivno se bavim i kognitivno-bihevioralnom psihoterapijom (KBT) i 2009. godine sam postao akreditovani KBT terapeut, a 2017. i supervizor u Društvu za bihevioralnu i kognitivnu  terapiju Slovenije.

Dobio sam 2009. godine 2009  i sertifikat Evropske asocijacije za psihoterapiju  – Evropski sertifikat za psihoterapiju kao multimodalno orijentisan terapeut (integracija analitičke, KBT i integrativne psihoterapije).

Od 2018. godine se intenzivno bavim i Shema terapijom – 2022. sam postao Shema terapeut naprednog nivoa, a 2024. i supervizor Shema terapije.