You are here: Home Naši edukanti

Naši edukanti

Spisak terapeuta koji su u našem centru pohađali edukaciju iz Shema terapije i koji imaju pravo da primenjuju Shema terapiju pod supervizijom

 

SRBIJA

 • Jelena Vidić
 • dr Katarina Višić
 • Danijela Glušac
 • dr Marija Đurović
 • dr Daniel Mešković
 • dr Tijana Mirjanić
 • Doris Momirović
 • Milorad Nedeljković
 • Milena Oparnica
 • Irina Radanović
 • Sanja Stanić
 • Elena Kuzmanović
 • Marija Fuštar
 • Aleksandra Crvenić
 • Marko Tomašević
 • Jovanka Lalović
 • Mira Šimšić
 • Vanja Taleski
 • Dragan Žuljević
 • Milica Glintić
 • Jelena Branković
 • Dragana Nešković

GRČKA

 • Yiorgos Vlachos
 • dr Sophia Karoutzou
 • Theodossia Maria Tessi Manoussaki
 • dr Alexandra Chrysagi

BJR MAKEDONIJA

 • Elisaveta Sekulovska