You are here: Home Naši edukanti

Naši edukanti

Ko su naši edukanti?

Naši edukanti su psihoterapeuti različitih orjentacija koji dolaze iz 11 zemalja: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke, Holandije, Norveške i Nemačke.

Iako su već aktivni psihoterapeuti (neki i sa decenijama iskustva kako u terapiji tako i u superviziji), naši edukanti smatraju da uvek postoji prostor za nova učenja i dodatne edukacije. Zbog toga mnogi od njih izučavaju i integrišu i po nekoliko različitih psihoterapijskih pristupa. Shema terapija nije dakle nešto što su morali da prođu. Ona je nešto što su izabrali! Kada smo ih na početku edukacije pitali zbog čega uglavnom su odgovarali da su je izabrali verujući da će tu pronaći dodatna znanja i tehnike za rad sa najrezistentnijim klijentima, dobar okvir za integraciju i put ka dubljem razumevanju kako klijenata, tako i sebe.

Ukoliko želite da saznate ko su naši edukanti i dokle su stigli na putu edukovanja za shema terapeuta, kliknite na sledeći link