Naši edukanti

Spisak terapeuta koji su u našem centru pohađali edukaciju iz Shema terapije i koji imaju pravo da primenjuju Shema terapiju pod supervizijom   SRBIJA GRČKA S. MAKEDONIJA HRVATSKA SLOVENIJA BOSNA I HERCEGOVINA AUSTRIJA HOLANDIJA CRNA GORA BULGARIA