You are here: Home Stanislava Saffova

Stanislava Saffova

Moja priča – Stanislava Saffova

Moj profesionalni put započeo je na studijama iz socijalnog rada na Univerzitetu Komenski u Bratislavi, Slovačka. Nakon diplomiranja, preselila sam se u Ujedinjeno Kraljevstvo, gde sam počela da radim u službama za zaštitu dece. Ovo radno iskustvo mi je pomoglo da shvatim važnost psihičkog zdravlja roditelja za dobrobit, bezbednost i zadovoljenje bazičnih potreba njihove dece. Istovremeno, shvatila sam koliko je roditeljima i deci sa kojima sam radila teško da dobiju odgovarajuću psihološku podršku koja im je bila potrebna. Često sam se osećala frustrirano i bespomoćno za svoje klijente jer sam verovala da njihove bazične potrebe nisu zadovoljene zbog nedostatka psihološke pomoći. To me je motivisalo da nastavim dalje studije psihologije, koje sam završila na Univerzitetu u Istočnom Londonu i Univerzitetu Birkbek u Londonu. Svoja nova znanja počela sam da primenjujem u Timovima za mentalno zdravlje u zajednici i Timu za ranu intervenciju za psihozu, radeći sa pacijentima sa teškim i trajnim poteškoćama u mentalnom zdravlju.

Usavršavanje iz kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) nastavila sam na Institutu za psihijatriju, psihologiju i neuronauku, King’s College London, gde mi je ponuđena jedinstvena prilika da naučim KBT od svetski priznatih stručnjaka, uključujući profesora Dejvida Klarka, koji je doprineo razvoju nekoliko specifičnih modela KBT za pojedine poremećaje (npr. za panični poremećaj, socijalnu fobiju i PTSP) i uspostavio Inicijativu za poboljšanje pristupa psihološkim terapijama (IAPT) u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sada, već više od šest godina, primenjujem svoja KBT znanja i veštine u jednom od IAPT centara. Pošto sam oduvek bila zainteresovan za oblast psihotraumatologije i uživala u pomaganju klijentima koji pate od PTSP-a, nastavila sam sa obukom i akreditacijom u EMDR terapiji, koju Britanski nacionalni institut za kliničku izvrsnost preporučuje kao jednu od prvih terapija za traumu.

Vremenom, počela sam da shvatam da, iako je KBT terapija veoma efikasna za mnoge klijente, ona nije uvek prikladna ili dovoljna za klijente sa dugotrajnim i upornim psihološkim problemima i karakterološkim poteškoćama. Zbog toga sam završila dalju obuku i akreditaciju iz Shema terapije, koja je sada jedan od glavnih terapijskih pristupa koje koristim u kliničkoj praksi. Trenutno imam naprednu akreditaciju iz Shema terapije, a nedavno sam završila obuku za superviziju koja mi omogućava da ponudim superviziju budućim Shema terapeutima koji žele da nastave svoju akreditaciju.

Shema terapija me je privukla od samog početka jer me je podsetila na moje profesionalne početke kada sam, kao socijalni radnik, pokušavala da zaštitim i sačuvam ugroženu decu. Takođe, Shema terapija me je podsetila i na osećaj bespomoćnosti koji sam iskusila, znajući da je ranjivoj deci sa kojom sam radila u to vreme potrebno mnogo više nego što sam mogla da im ponudim. Međutim, danas mi se čini da (metaforički rečeno) ova ranjiva deca dolaze kod mene kao odrasli, i zahvaljujući Shema terapiji, zaista mogu da im pružim ono što im je potrebno i pomognem im da promene svoje živote na bolje. Verujem da su me moja rana iskustva sa zaštitom dece učinila boljim Shema terapeutom jer su mi pomogla da razumem i cenim vrednost i važnost pristupa limitiranog roditeljstva koji je u samom srcu Sheme terapije.

Trenutno, nastavljam da radim u jednom od IAPT centara u Londonu kao KBT terapeut i vođa projekta za Shema terapiju i EMDR. Radim sa klijentima sa složenom simptomatologijom, višestrukim traumama i nudim superviziju i obuku drugim terapeutima. Pored mojih radnih aktivnosti, nastavljam i studije psihologije, a predstoji mi i završetak doktorskih studija iz psihologije savetovanja na Univerzitetu Roehampton u Londonu. Moje doktorsko istraživanje se bavi ispitivanjem da li se Shema teorija može primeniti na psihozu, a poseban klinički interes pridajem ispitivanju da li je moguća adaptacija i primena Sheme terapije na ovo složeno i uznemirujuće stanje.

Veoma sam zahvalan na profesionalnim prilikama koje sam dobila dok sam živela u inostranstvu. Međutim, podjednako sam zahvalna i na svom kulturnom nasleđu. Rođena sam i svoje rano detinjstvo provela u bivšoj Čehoslovačkoj i dan danas nastavljam da osećam toplotu prema oba naša naroda. Osećam i snažnu povezanost i osećaj pripadnosti sa ljudima iz drugih slovenskih zemalja. Zbog toga, želela bih da uzvratim i podelim svoja znanja i iskustva sa psihoterapeutima i stručnjacima za mentalno zdravlje iz celog našeg slovenskog sveta.