You are here: Home Suzana Begić

Suzana Begić

Suzana Begić, klinički psiholog, psihoterapeut i supervizor

Praktijk Begic, Holandija, https://www.psychotherapie-begic.nl/,

praktijkbegic@gmail.com

tel. 0031643754436

Radim već od 1992 godine na polju mentalnog zdravlja, psihoterapije, i kliničke psihologije. Profesionalno iskustvo i obrazovanje sam stekla u različitim zemljama – u Bosni i Hercegovini, Doboju, sam rođena (1967), studij psihologije sam završila u Beogradu a u Austriji, Beč, pratila edukaciju za geštalt terapeuta i radila kao klinički psiholog za Peregrinu, Savjetovalište za strane žene. U Sjedinjenim Američkim Državama, San Francisco, pratim doktorski studij kliničke psiologije i radim sa žrtvama terora i torture, za Survivors International. U Holandiji, Hag, sam radila 12,5 godina za PsyQ, ambulantnu dijagnostičku i psihoterapijsku ustanovu, na dva odjeljenja, odjeljenju za psihotraumu i odjeljenju za porodičnu i relacijsku terapiju. Od 2016 radim isključivo u privatnoj praksi. U Holandiji završavam za Holandiju priznatu psihoterapijsku edukaciju, specijalizaciju u shema terapiji, specijalizaciju kao supervizor integralne psihoterapije i shema terapije, specijalizaciju u EMDR (evropski akreditovan EMDR praktičar) i stičem 12,5-godišnje iskustvo na polju sistemske terapije (porodične i bračne terapije). Edukujem se i u dijalektičkoj bihejvioralnoj terapiji, mindfulness i compassion based kognitivnoj terapiji. Posebno me interesuju mogućnosti kombinovanja različitih terapijskih pravaca kao npr. shema terapije, EMDR-a i mindfulnes-a. Praktikujem shema terapiju u individualnom i relacijskom setingu. Pri Holandskom udruženju shema terapeuta sam od 2012 godine junior (standard), od 2014 senior (advanced) i od 2015 supervizor. Od 2019 sam shema terapeut naprednog nivoa, supervizor i trener za ISST. Moje polje interesovanja su psihološka trauma, poremećaji ličnosti i relacijski problemi. U Holandiji radim koristeći Holandski, Engleski i Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik kako na polju psihoterapije, tako i na polju supervizije.

Privatno: udata sam i imam dvoje djece (dva sina od 19 i 14 godina). Bavim se trčanjem, revnosno i svakodnevno meditiram, rado čitam, slušam muziku i radujem se druženju.