Aleksandra Crvenić Pacek

Aleksandra Crvenić Pacek, master pedagog, psihoterapeut i supervizor

Beograd, Srbija, www.mentis.rs

e-mail: aleksandra.crvenic@gmail.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aleksandra-crvenic-pacek/

telefon: +381638044607

Radno iskustvo: U periodu od 2013. do 2015. godine, radila sam na poziciji stručnog saradnika pedagoga u Osnovnoj školi „Miloš Crnjanski“ u Beogradu, a od 2016. do 2019. godine na poziciji stručnog saradnika pedagoga u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“ u Beogradu. Paralelno sa radom u ustanovama obrazovanja, od 2014. do 2019. godine radila sam i kao psihoterapeut pod supervizijom. Od decembra 2019. godine radim samo u privatnoj praksi kao psihoterapeut.

Obrazovanje: Osnovne i master studije pedagogije završila sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon studija, započela sam u Beogradu edukaciju za REKBT psihoterapeuta u okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis iz Njujorka, koju sam završila u februaru 2019. godine. Za potrebe dobijanja Nacionalnog sertifikata psihoterapeuta, 2017. godine završila sam razliku ispita iz psihologije (Psihoterapijska propedevtika) na Fakultetu za medije i komunikacije, departmanu za psihologiju, Univerziteta Singidunum.

Za Shema terapiju sam saznala 2015. godine. Nakon nekoliko seminara kod Tijane Mirović i čitanja njene knjige, shvatila sam da je Shema terapija pristup koji meni najviše leži. U jesen 2017. godine započela sam akreditovanu edukaciju iz Shema terapije u okviru Centra za Shema terapiju Beograd i u januaru 2021. godine postala sam Shema psihoterapeut Standardnog nivoa. U martu 2022. sam stekla zvanje Shema terapeut Naprednog nivoa i godinu dana kasnije, u aprilu 2023. sam postala supervizor za Individualnu Shema terapiju. Od 2016. godine do sada pročitala sam mnogo knjiga i materijala iz Shema terapije, pogledala sam mnogo demonstracija, seminara i imala sam više od 100 sati supervizije sa supervizorima: Tijana Mirović, Christina Vallianatou i Patrick Harper. Shema terapija ne prestaje da me oduševljava i koristim je u radu sa svim klijentima, jer iako je isprva kreirana za klijente sa intenzivnijim teškoćama, Shema terapija svima prija.

Moj pristup: Kao terapeut i supervizor, težim da u svim aspektima svog profesionalnog života održim toplinu, ljubaznost, autentičnost, saosećanje i dobro definisane granice, i cilj mi je da budem podržavajuća i negujuća figura kako za svoje klijente, tako i za supervizante, omogućavajući im da dožive korektivno iskustvo unutar terapijskog odnosa. Polja mojih interesovanja, pored Shema terapije, su i rad sa traumom i kompleksnom traumom uz pomoć pristupa poznatih stručnjaka poput Babette Rothschild, Janina Fisher, Bessel van der Kolk, Gabor Maté, Stephen Porges, itd.

Sertifikati: Posedujem Nacionalni i Evropski sertifikat za psihoterapiju, kao i Nacionalni i Evropski sertifikat za psihološkog savetnika.

Jezici: Radim na srpskom, hrvatskom, bosanskom i engleskom jeziku, a govorim i francuski jezik.

Radujem se da vas upoznam i da zajedno učitimo o ovom našem divnom modalitetu. 🙂