Cristina Sterie

Cristina Sterie

Kontakt: csterie@yahoo.com

 

Živim u Bukureštu, Rumuniji, gde vodim edukacije za individualnu shema terapiju preko Rumunskog instituta za shema terapiju koji sam osnovala zajedno sa još dvoje kolega. Imam šesnaestogodišnje iskustvo u privatnoj praksi kao klinički psiholog i KBT psihoterapeut, trener i supervizor. Već deset godina sam generalni sekretar Asocijacije za hipnoterapiju i kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a takođe imam desetogodišnje iskustvo u držanju obuka i treninga iz KBTa. Registrovani sam klinički psiholog i psihoterapeut na Rumunskom fakultetu psihologije i radila sam sa onkološkim pacijentima na Onkološkom insitutu Bukurešt kao i sa decom u hraniteljskim domovima i zlostavljanom decom i omladinom u okviru socijalnih službi. Nadalje, završila sam edukaciju iz Eriksonove hipnoze u Milton Erikson fondaciji u Feniksu, Arizona, edukaciju iz sistemsko-porodične terapije, kratke strateške terapije, terapije usmerene na rešenje, transakcione analize kao i edukaciju iz terapije zasnovane na traumi. Masterirala sam kliničku psihologiju i kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju, a trenutno pohađam doktorske studije na Rumunskoj akademiji. U privatnoj praksi radim sa odraslima sa različitim problemima, a moj rad se uglavnom fokusira na poremećaje ličnosti i traume. Držim obuke i edukacije iz kliničke psihologije, kognitivno-bihejvioralne terapije, hipnoze i traume već deset godina u saradnji sa drugim udruženjima koja pružaju psihološke obuke u Rumuniji. Vodim terapijske grupe od 2007. godine radeći sa kombinovanim modalitetima terapija za koje sam kasnije otkrila da su veoma slični shema terapiji, a sada sam pod supervizijom kao grupni shema terapeut. Ja sam shema terapeut naprednog nivoa, trener i supervizor i prva sam osoba koja je dobila ovaj sertifikat u mojoj zemlji. Bila sam glavni organizator edukacija iz shema terapiji u Rumuniji i do sada smo imali već 200 polaznika samo u Bukureštu. Obožavam putovanja, upoznavanje novih ljudi i upoznavanje novih mesta, volim da čitam i kuvam, šetam i pijem čaj.