Doktor Kristof Fuhrans

  • Privatna praksa za psihijatriju i psihoterapiju u Vinterturu/Švajcarska (stadtgartenpraxis.ch)
  • Glavni psihijatar na klinici Clienia Littenheid, Švajcarska (do 2015.)
  • Bivši potpredsednik Međunarodnog društva za shema terapiju (ISST, 2014-2015.)
  • Predsednik Švajcarskog udruženja shema terapeuta STNS (od 2012.)
  • Osnivač i rukovodilac „Instituta za shema terapiju istočne Švajcarske“ (istos.ch, 2010)
  • Grupni shema terapeut, trener i supervizor (akreditovan od „Međunarodnog društva za shema terapiju“, ISST, 2010)
  • Shema terapeut, trener i supervizor (akreditovan od ISST-a, 2008.)
  • Terapeut i trener dijalektičke bihejvioralne terapije /DBT (2007-2012)
  • Psihijatar i psihoterapeut (Švajcarski medicinski registar, FMH) u Švajcarskoj od 2003.
  • Studirao medicinu, filozofiju, istoriju umetnosti i književnost u Kilu, Beču i Berlinu

___________________________________________________________________

 

Međunarodni treninzi, prezentacije i supervizije (Švajcarska, Nemačka, Lihtenštajn, SAD, Španija, Egipat, Palestina itd.)