Opis projekta

Trauma – Naša priča

Autori: dr Tijana Mirović i Marko Tomašević

Organizatori: Psihološko savetovalište Mozaik i Centar za Shema terapiju Beograd

 

Projekat „Taruma – Naša priča“ pokrenut je 10.10.2018. Traje i danas!

 

Zašto smo pokrenuli ovaj projekat?

Godine koje su za nama nisu bile lake godine. Preživeli smo ratove, bombardovanje, sankcije, izbeglištvo, siromaštvo, političke promene i razne teške lične priče. Neki od nas su bili žrtve i svedoci nasilja, ostali bez posla, izgubili zdravlje ili krov nad glavom, ostali bez bližnjih. Pošto su se događaji smenjivali, nije bilo prostora za obradu svega ovoga, pa samim tim ni za oporavak i lečenje.

Iako su mnogi patili, o ovim temama se vrlo malo pričalo, kako u stručnim krugovima, tako i u samom društvu. Objavljeno je tek nekoliko knjiga na ovu temu, a jednako je malo bilo i otvorenih razgovora ili tribina. Ako se o traumama pisalo, najčešće je to bilo na senzacionalistički način koji traumatizuje publiku, a žrtve retraumatizuje, ogoljuje i ponižava. Ovim projektom, želeli smo da napravimo prostor da se o traumi i svim ovim temama priča, misli, razmenjuje, čita i piše na human, zdrav i nestigmatizujući način.

Želeli smo da kreiramo prostor i platforme za otvoren razgovor o traumama koje smo doživeli, o njihovom uticaju na naš život i načinima na koji smo se (iz)borili sa posledicama traume. Dodatni cilj bio je osnaživanje profesionalaca (psihologa/psihoterapeuta, aktivista, novinara…) u nošenju sa ličnim traumama i sekundarnom traumatizacijom (nastalom usled rada sa traumatizovanim osobama).

Projekat koji smo pokrenuli namenjen je, dakle, svima nama: ljudima koji su preživeli traumu, široj društvenoj zajednici i profesionalcima. Zbog toga ovaj projekat i cela ova priča i jeste „naša priča“.

 

 Šta su bile akcije?

 1. Kreiranje ovog vebsajta
 2. Sastanak sa predstavnicima medija – obeležavanje Međunarodnog dana mentalnog zdravlja (1.10.2018.) razgovorom sa novinarima o traumi, mentalnom zdravlju i sličnim temama.
 3. Pilot istraživanje Inventar naših trauma – ispitivanje koje smo sve traume doživeli i preživeli.
 4. Leksikon traume – prikupljanje vaših i naših priča o doživljenim traumama
 5. Pokretanje Facebook stranice Trauma – naša priča – platforme za razmenu korisnih informacija i linkova na temu traume
 6. Matine sa terapeutom na temu traume – Druženje i razgovor sa našim psihoterapeutima uz čaj i kafu (28.10.2018. u Psihološkom savetovalištu Mozaik
 7. Tribina o različitim vrstama trauma – Dom omladine (25.11.2018.)
 8. Tribina Trauma iz ugla različitih psihoterapijskih modaliteta – Fakultet za Medije i Komunikaciju (9.3.2019.)
 9. Radionica za kolege na temu traume i posttraumatskog stresnog poremećaja (16.3.2019. u Centru za Shema terapiju Beograd)
 10. Knjiga Trauma naša priča – čija promocija bila 10.10.2019. u Domu omladine
 11. Serijal od 11 vanrednih Matinea sa terapeutom na temu Korone i nošenja sa tim tipom izazova i traume (22.3. – 31.5.2020.)
 12. Dva vanredni matinei sa terapeutom na temu traume – Druženje i razgovor sa našim psihoterapeutima na dva online ZOOM susreta kada smo razgovarali o dve tada aktuelne teme: Traumi koja nastaje kao posledica torture i policijske brutalnosti (Protesti: Trauma – naša priča, 7.2020.) i traumi izazvanoj seksualnim nasiljem (Seksualna trauma – naša priča, 24.1.2021.)
 13. Serijal Heroji traume – traumanasaprica.rs/heroji-traume/

(januar – avgust 2021.)

 1. Prevod i izdavanje knjige dr Besela van der Kolka Telo sve beleži, 2021
 2. Iniciranje simpozijuma posvećenog traumi na kongresu Saveza Društva Psihoterapauta Srbije

 

 I ne stajemo na tome!

 

U narednoj fazi projekta (10.10.2021. – 10.10.2022.) planiramo Zoomiranje traume – snimanje podkasta na temu traume i nastavak sa prikupljanjem materijala za Facebook stranicu, Leksikon i sajt.