You are here: Home O nama

O nama


christina vallianatou
Christina Vallianatou
je završila osnovne studije iz psihologije na univerzitetu u Velsu (University of Wales, Cardiff) i doktorske studije iz kliničke psihologije (savetovanja) na univerzitetu u Sariju (University of Surrey) u Velikoj Britaniji. Ona je trenirani supervisor (diploma iz supervizije, Metanoia Institut) i akreditovani shema terapeut i supervizor (ISST). Radila je za Državnu zdravstvenu zaštitu (National Health Service) u Velikoj Britaniji, a sada radi u privatnoj praksi u Atini. Takođe ima i višegodišnje predavačko iskustvo u različitim akademskim okruženjima. Njena istraživačka interesovanja, publikovani radovi i kongresne prezentacije fokusirane su na sledeće teme: Shema terapija, poremećaji ishrane i multikulturalnost u psihoterapiji.

 


Tijana-MirovicTijana Mirović
je doktor psiholoških nаukа, Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Zaposlena je kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu i kao psihoterapeut u psihološkom savetovalištu „Mozaik“ (Beograd) čiji je osnivač. Dr Mirović je magistrirala i doktorirala na oblasti Shema terapije, objavila prvu knjigu o Shema terapiji na srpkom jeziku, kao i veći broj radova koji se bave Ranim maladaptivnim shemama / Shema modalitetima i njihovom poveznošću sa porodičnim funkcionisanjem, afektivnom vezanošću i različitim simptomima. Održala je veliki broj prezentacija i radionica na temu Shema terapije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ovo je kreiralo interesovanje za Shema terapiju i dovelo do otvaranja Centra za Shema terapiju Beograd – prvog akreditovanog trening centra za Shema terapiju u regionu.