You are here: Home Naši edukatori i supervizori

Naši edukatori i supervizori

Naši edukatori

Tijana Mirović je doktor psiholoških nаukа, akreditovani Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Kognitivno Bihejvioralni / Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Do 2019. je bila zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije i pedagogije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2009. radi kao psihoterapeut i vodi psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd, Srbija) čiji je osnivač. Dr Mirović je 2016. godine osnovala Centar za Shema terapiju Beograd (prvi akreditovani trening centar za shema terapiju u regionu) i od tada drži akreditovane edukacije i supervizije u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Egiptu. Pored toga, Tijana je idejni tvorac i pokretač projekta „Trauma – naša priča“, autorka i voditeljka serijala „Heroji traume“ i „ZOOMiranje traume“, kao i glavna i odgovorna urednica stručnih publikacija koje izdaju Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd. Ona je i autor / koautor kartica za shema terapiju, tri knjige, sedam poglavlja u knjigama i brojnih naučnih radova na temu shema terapije i traume.

 

christina vallianatou
Christina Vallianatou
je završila osnovne studije iz psihologije na univerzitetu u Velsu (University of Wales, Cardiff) i doktorske studije iz kliničke psihologije (savetovanja) na univerzitetu u Sariju (University of Surrey) u Velikoj Britaniji. Ona je trenirani supervisor (diploma iz supervizije, Metanoia Institut) i akreditovani shema terapeut i supervizor (ISST). Radila je za Državnu zdravstvenu zaštitu (National Health Service) u Velikoj Britaniji, a sada radi u privatnoj praksi u Atini. Takođe ima i višegodišnje predavačko iskustvo u različitim akademskim okruženjima. Njena istraživačka interesovanja, publikovani radovi i kongresne prezentacije fokusirane su na sledeće teme: Shema terapija, poremećaji ishrane i multikulturalnost u psihoterapiji.

 

Naši supervizori

Suzana Begić

Cristina Sterie

Roxana Nicolau

Igor Nenadić

Jeff Conway

Patricia Escudero Rotman

Christoph Fuhrhans M.D.

Stanislava Saffova

Ermal Azislari

Peter van der Sanden

Diana Teodorescu

Aleksandra Crvenić Pacek

Karolina Vörös

Samo Pastirk

Ahmed Hanafy Mahmoud

Atanaska Katrandzhieva